Επιλογή παραμέτρων

Πόσο μεγάλα και βαριά είναι συνήθως τα τεμάχια προς επεξεργασία, με τα οποία εργάζεστε;
Τι είδους εργασίες διεξάγετε συνήθως στα τεμάχια;
Ποιες είναι οι συνθήκες του χώρου εργασίας και πώς επιθυμείτε να εργάζεστε;
Εργάζεστε κυρίως με

Πόσο μεγάλα και βαριά είναι συνήθως τα τεμάχια προς επεξεργασία, με τα οποία εργάζεστε;

Τι είδους εργασίες διεξάγετε συνήθως στα τεμάχια;

Ποιες είναι οι συνθήκες του χώρου εργασίας και πώς επιθυμείτε να εργάζεστε;

Τι πάχος έχει η επιφάνεια του πάγκου εργασίας;

Εργάζεστε κυρίως με

Η πρότασή μας